Jeg vil skabe, en tryg hjemmelig hverdag med masser af nærvær - en hverdag, hvor jeres barn føler sig set og hørt og får mange dejlige stunder. 

Vi skal arbejde med sproget, selvhjulpenhed og de sociale kompetencer - være en god ven, ud og se naturen og dyrene der bor i den. Vi skal mærke glæden ved musik og sang og have gang i motorikken.

Som privat, er jeg ikke bundet af de samme vilkår, som en kommunal dagplejer eller en institution, hvilket også gør det mere frit for mig, at imødekomme jeres barns behov og i samarbejde med jer forældre, kan vi sætte dagsordnen i fælleskab.

At være privat dagplejer - at være selvbestemmende, gør det vigtigt for mig, at I som forældre føler jer set og hørt, og I føler jer trygge, i forhold til, at overlade jeres barn til mig. Jeg får, som privat ikke tildelt børn, dvs. jeg skal selv finde mine børn, som skal være hos mig og alt andet praktisk - så I mig, har I en detikeret dagplejer, som brænder for sit arbejde og gør sit bedste for jeres barn.

 

Del siden